KPN

E-Storage helpt KPN bij vereenvoudigen storage-beheer

Voor de afdeling Wholesale en Operations van KPN is een goed functionerende back-up- en storage-omgeving cruciaal voor de dienstverlening aan klanten. Zo ondersteunt de storage-omgeving onder meer alle internet- en internetbellenactiviteiten van KPN, evenals het activeren van mobiele bellers. Om het beheer van deze sterk groeiende activiteit verder te vereenvoudigen, schakelde KPN storage-specialist E-Storage in. Die vond dé oplossing in compressie en deduplicatie met behulp van de Data Domain Gateway.

 “We werkten voor het maken van back-ups van data lange tijd met enkele tape-robots, waaronder één grote unit met 500 slots en 12 drives”, zegt Kees Oudijk, storage-beheerder bij KPN Wholesale en Operations. “In de loop van de tijd liepen we echter steeds meer tegen de beperkingen aan van deze traditionele aanpak. Tape is in de eerste plaats erg bewerkelijk. Je hebt tape-administrators nodig die het overzicht moeten houden over alle tapes. Dat vereist een goede personeelsplanning, wat vooral bij feestdagen of in vakantieperiodes makkelijk tot problemen leidt. Verder is de foutgevoeligheid van tape relatief groot en gaat er technisch ook makkelijk iets mis. Door de groei van de data was het duidelijk dat er iets moest gebeuren. We hadden al een Virtual Libary System staan ter vervanging van tape. Deze bood echter niet voldoende capaciteit en voorzag niet in hardwarecompressie of deduplicatie. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een andere oplossing.”

Deduplicatie
KPN vroeg E-Storage mee te denken over een mogelijke aanpak, die het storage-beheer zou vereenvoudigen zonder dat dit tot forse kostenstijgingen zou leiden. E-Storage adviseerde een benadering waarbij KPN compressie zou combineren met deduplicatie. Bij deduplicatie worden identieke bestanden of bestanden met kleine verschillen niet allemaal apart opgeslagen, maar worden er slimme back-ups gemaakt. Hierdoor nemen ze geen onnodige capaciteit in. Kees Oudijk en collega Durk Jilderda, coördinator van het storageteam bij KPN, kwamen tot de conclusie dat deze combinatie een goede route zou zijn naar een minder complex beheer. “We hebben toen verschillende leveranciers van deduplicatie-oplossingen bekeken”, zegt Kees Oudijk. “Uiteindelijk viel de keus op de door E-Storage aangedragen gateway-oplossing van Data Domain. “Een belangrijke reden voor deze keus was de bewezen technologie van Data Domain. Deduplicatie is een redelijk complexe zaak. Dan is het positief als een leverancier een lange staat van dienst heeft en geen leercurves meer hoeft te ondergaan.” Durk Jilderda wijst verder op het voordeel dat Data Domain replicatie op een andere locatie ondersteunt via een lage bandbreedte. “Daardoor heb je geen dure lijnen nodig voor replicatie. Verder biedt Data Domain het voordeel dat er weinig tot geen verstoring is voor de rest van de infrastructuur. Sommige oplossingen vereisen bijvoorbeeld ingrepen op clients of zijn van invloed op de connectiviteit of de security-instellingen. Dankzij de in line-techniek van Data Domain hebben we daar in ons geval geen problemen mee. Het systeem is probleemloos in te passen in de bestaande omgeving.”

Proof of Concept
Na de keus voor Data Domain voerde E-Storage samen met KPN een Proof of Concept (PoC) uit, die meteen de kracht van de oplossing en vooral die van de leverancier onderstreepte. Kees Oudijk: “Data Domain leverde samen met E-Storage uitstekende ondersteuning bij de PoC. Het trad daarbij regelmatig heel proactief op, bijvoorbeeld door op afstand de gateway te controleren en ons te wijzen op mogelijke verbeteringen. Die support is sindsdien op hetzelfde hoge niveau gebleven. De oplossing is sinds september 2008 in gebruik en wordt sindsdien gefaseerd ingezet ten behoeve van verschillende KPN-afdelingen. Onze eigen afdeling is inmiddels helemaal overgestapt op de nieuwe omgeving.”

Voordelen
Durk Jilderda noemt als belangrijke voordelen van de nieuwe benadering meer efficiëntie en meer snelheid in back-up en restore. “We kunnen nu uiteindelijk meer doen met hetzelfde aantal mensen en zijn slagvaardiger geworden. Bovendien kunnen we met de gekozen aanpak beter inspelen op de groei zonder dat de kosten uit de hand lopen. Zonder deduplicatie zouden we een veelvoud aan storagesystemen nodig hebben van de twee die we nu inzetten. Dat vertaalt zich in lagere operationele en beheerkosten. Verder zijn er geen wijzigingen in de infrastructuur en back-up software nodig geweest doordat de gateway van Data Domain naadloos is in te passen in de bestaande omgeving.”

Toekomst
Volgens Kees Oudijk bestaat er bij de verschillende KPN-afdelingen veel belangstelling voor de nieuwe storage-aanpak. Dat zal ontegenzeglijk leiden tot meer groei van deze activiteiten. “Mede daarom kijken we nu ook vooruit naar verdere mogelijkheden van deduplicatie. Zo verloopt het proces nu nog via VTL, waarbij je in feite tapeopslag emuleert. Wellicht dat we in de toekomst verder gaan en die stap overslaan. De basis voor die verbeteringen is nu gelegd. Wij kijken in dat verband positief terug op de samenwerking met E-Storage, dat dit project samen met Data Domain prima begeleidde en goede ondersteuning bood waar dat nodig was.”>